دانلود پایان نامه ارشد : استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی

دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

گرایش ادبیات تطبیقی

عنوان :استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی 

عنوان :  بررسی  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم

دانلود پایان نامه رشته  زبان و ادبیات فارسی 

گرایش ادبیات مقاومت

عنوان :  بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری

دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی 

گرایش ادبیات تطبیقی

عنوان : بررسی تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه غزالی و آکویناس

دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات اسلامی 

عنوان :بررسی تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه غزالی و آکویناس

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه غزالی و آکویناس”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی

دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی 

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان : بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی 

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی”

دانلود پایان نامه ارشد : تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان : تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان

دانلود پایان نامه رشته مطالعات زنان

گرایش   زنان و خانواده

عنوان : بررسی عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان

ادامهٔ “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان”