دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان

دانلود پایان نامه رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان

دانشگاه ایلام

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان

استاد راهنما:

دکتر مهدی اکبرنژاد(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- شرح مسئله. 2
2-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 3
3-1- اهداف تحقیق. 3
1-3-1- اهداف کلی 3
2-3-1- اهداف جزئی 3
4-1- روش تحقیق. 4
5-1- پرسش­های تحقیق. 4
6-1- پیشینه تحقیق. 4
7-1- واژه شناسی 6
1-7-1- تعریف لغوی قرائت 6
2-7-1- تعریف اصطلاحی قرائت 8
8-1- معرفی شیخ طبرسی 10
9-1- معرفی اجمالی مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 13
 
فصل دوم: گذری بر تاریخچه و جایگاه قراءات در تفسیر مجمع البیان. 15
مقدمه. 16
1-2- پیشینه اختلاف قرائت­ها 18
2-2- جایگاه اختلاف قراءات در تفسیر مجمع البیان. 20
1-2-2- دیدگاه طبرسی درباره­ی قرّاء مشهور قرآن. 21
2-2-2- دلایل سندیت قراءات مشهور از دیدگاه طبرسی 25
3-2- تاریخچه کتب اختلاف قراءات 26
 
فصل سوم: بررسی دیدگاه­های ویژه­ی طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت از بین صاحب نظران علم قرائت    30
مقدمه. 31
1-3- دیدگاه طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت­ها 33
1-1-3- اختلاف در اعراب کلمات؛ که تفاوتی در صورت نوشتن و معنای آن­ها پدید نمی­آورد. 33
2-1-3- اختلاف در اعراب که باعث تغییر معنا می­گردد؛ نه صورت 34
3-1-3- اختلاف در حروف کلمات؛ که معنا را تغییر می­دهد ولی صورت همچنان محفوظ است 36
4-1-3- اختلاف حروف که باعث تغییر صورت است؛ نه معنی 37
5-1-3- اختلاف کلمه؛ که صورت و معنا را تغییر می­دهد. 38
6-1-3- اختلاف در جلو و عقب بودن کلمات 38
7-1-3- اختلاف در زیاد و کمی کلمات 38
2-3- بررسی­ها، ویژگی­ها و تحلیل­ها 39
1-2-3- توجه یا عدم توجه به حدیث سبعه احرف 39
2-2-3- اختلاف لهجه. 43
3-2-3- توجه به تغییر معنا و یا عدم توجه به آن. 46
 
فصل چهارم: ضوابط و معیارهای شناخت قرائت صحیح از دیدگاه طبرسی در مجمع البیان   48
1-4- ضابطه پذیرش قراءات 49
2-4- ضابطه پذیرش قراءات از دیدگاه طبرسی 51
1-2-4- مطابقت و سازگاری قرائت دیگر با آیات دیگر. 52
1-1-2-4- صریحاً و با ذکر آیه. 53
2-1-2-4- به طور اشاره و بدون ذکر آیه مورد نظر. 56
2-2-4- هماهنگی با قواعد ادبیات عرب 57
3-2-4- هماهنگی با قراءات مشهور. 65
4-2-4- هماهنگی با شعر شعرای عرب 68
5-2-4- مطابقت با لغت 71
6-2-4- استفاده از روایات 74
7-2-4- استفاده از چند معیار با هم. 77
 
فصل پنجم: نقش اختلاف قرائت­ها در برداشت­های تفسیری مجمع البیان. 81
طرح مساله. 82
1-5- تاثیر در حوزه آیات الاحکام. 84
1-1-5- جمع بین دو حکم مختلف (یا جمع بین دو قرائت) 84
2-1-5- ترجیح یک حکم بر سایر احکام. 88
3-1-5- رفع ابهام ظاهری 94
4-1-5- تفسیر و توضیح احکام. 95
5-1-5- تاکید و مبالغه بیش­تر در بیان حکم. 99
2-5- تاثیر اختلاف قرائت در برداشت تفسیری طبرسی در سایر حوزه­ها 100
1-2-5- ایضاح، توضیح و تبیین بیش­تر معنای آیه. 101
2-2-5- گسترش در لفظ و معنای آیه. 104
3-2-5- تخصیص در معنای آیه یا تطبیق معانی بر مصادیق. 106
4-2-5- کاستن از مبالغه. 108
5-2-5- مردود دانستن قرائتی که فهم، تفسیر و برداشت صحیح آیات را دچار اختلال می­نماید. 110
 
نتیجه گیری 116
فهرست منابع و مآخذ. 119
چکیده انگلیسی
چکیده 
به دلیل اهمیت بالای مسئله اختلاف قراءات و تاثیراتی که می­تواند در روش، گرایش و یا برداشت تفسیری مفسر قرآن کریم داشته باشد، این رساله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به اهداف این پایان نامه که در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق است، دست یابد. به طور خلاصه؛ شناسایی ملاک و معیارهای شناخت قرائت صحیح از دیدگاه طبرسی، جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان از جمله اهداف تحقیق به شمار می­آید.
ساختار این پایان نامه به گونه­ای است که از پنج فصل مرتبط به هم تشکیل شده است و از لحاظ اهمیت موضوع به صورت تصاعدی پیش رفته است.
از جمله دستاوردهای این تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره نمود. و آن این است که؛ نظرگاه­های ویژه طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت در قرآن کریم بررسی و  شناسایی شده است. که با دیدگاه­های علمای اهل تسنن و تشیع تا حد زیادی متفاوت است. نیز ضوابط و معیارهایی که امین الاسلام طبرسی در شناخت و تشخیص قرائت صحیح به کار برده است، استخراج شده و به این نتیجه دست یافته­ایم که دیدگاه ایشان با دیدگاه صاحب­نظرانی همچون ابن جزری و مکی ابن ابی طالب تفاوت­های آشکاری دارد. ضمن این­که در فصل نهایی پایان نامه، نقش اختلاف قرائت­ها در برداشت­های تفسیری مجمع البیان، در دو قسمت مجزا و در حوزه­های آیات الاحکام، و سایر حوزه­های قرآنی بررسی و تحلیل شده است.
کلیات تحقیق
اختلاف‏ قرائت‏ در قرآن کریم، یک واقعیت تاریخى است که دلیلى بر انکار آن وجود ندارد. و مفسر قرآن کریم، باید برای دستیابی به تفسیر صحیح آیات، به بسیاری علوم؛ که یکی از آن­ها علم قرائت است، آگاهی و تسلط کافی داشته باشد.
شیخ طبرسی از جمله مفسران جلیل القدر جهان تشیع محسوب می­شود؛ که در ضمن تفسیر آیات، به بیان اختلاف قرائت­ها اهتمام ویژه­ای داشته است. لذا در این پایان نامه ابتدا گذری بر مفهوم و تاریخچه­ی اختلاف قرائت می­شود؛ تا از این رهگذر، به انواع اختلاف قرائت از دیدگاه طبرسی نیز اشاراتی شده و سپس با بررسی و تحلیل ضوابط و معیارهای شیخ طبرسی در شناخت قرائت صحیح در مجمع البیان، آشنایی و درک درستی نسبت به عنوان پایان نامه؛ یعنی جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان ایجاد شود.
تعداد صفحه : 139
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***